CavVisit GDPR approved

In Nyheter by Carl-Hugo Bellmark

Den 25e maj 2018 slår en ny lag (GDPR) igenom i Sverige för att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen innebär många förändringar, speciellt när det gäller hur företag behandlar och lagrar personuppgifter. I korthet får inga personuppgifter lagras i t.ex. besöksliggare och besökssystem längre än nödvändigt och endast om det anses nödvändigt.

Företag som bryter mot förordningens regler riskerar böter på 4% av sin omsättning, eller upp till 20 miljoner euro, vilket än som är högst.

Den senaste versionen av CavVisit stödjer GDPR med funktion för att manuellt eller automatiskt rensa besökares personuppgifter.

För mer information om GDPR, kontakta oss.