Secmaker och Partnersec i samarbete om säker ID-hantering

In Nyheter by Carl-Hugo Bellmark

I alla typer av verksamheter används olika typer av ID-kort för inpassering, identifiering av användare och allt oftare även säker inloggning. För att möta ett växande behov och krav från kunder har Secmaker och Partnersec inlett ett samarbete kring integrerad utgivning och livcykelhantering av ID-kort.

Läs mer i artikeln.