Försäljningsvillkor

Betalningsvillkor

20 dagar netto efter uppfylld kreditprövning eller enligt ök. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med referensränta plus 12%. Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) och avser per styck om inget annat anges. Mervärdesskatt samt frakt tillkommer.

Leveransvillkor

Fritt PartnerSec lager, Täby.

Förbehåll

Uppgifterna på denna hemsida lämnas med reservation för eventuella ändringar beträffande produktspecifikation och pris. Bilderna har anpassats för att lämpa sig digitalt och utseendet kan därmed skilja sig från den verkliga produkten.

För att givna garantier och service-/underhållsavtal ska gälla krävs att kunden köpt in samtliga produkter och tillbehör till dessa av PartnerSec AB. Detta då det finns produkter på marknaden som inte håller den kvalitet som krävs för att hålla produkten i utlovat skick och kan därför påverka produktens hållbarhet.

Garanti gäller material och fabrikationsfel. Garanti täcker inte förslitningsskador, användande av produkter där bäst före datum har passerats, eller om produkten skadats i samband med att den använts på annat sätt än vad den är avsedd för.

Vi reserverar oss för felaktigheter och ändringar gällande priser och produktspecifikationer.

Hyresvillkor

Avtalstiden för CavVisit Cloud är 12 månader. Avtalstiden förlängs automatiskt med 12 månader om avtalet inte sägs upp 3 månader innan avtalstidens utgång. Hyra av CavVisit Cloud programtjänster faktureras årsvis i förskott.

Varumärken

CavVisit® är ett registrerat varumärke av PartnerSec AB.
MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE DESFire® och MIFARE Classic® är registrerade varumärken av NXP B.V.

Returer & reklamationer

Efter godkännande från PartnerSec får kunden ett ärendenummer och vidare instruktioner för retur av gods. Kund står för returfrakt. Returnera aldrig produkter utan ett ärendenummer. Returgods utan ärendenummer mottages ej och returneras till kunden. När PartnerSec har mottagit Ert returnerade gods funktionstestas det. Därefter meddelas kunden om resultatet.

Defekta varor med gällande garanti ersätts med ny, likadan, alternativt likvärdig produkt. Funktionstestade varor som visar sig inte vara felaktiga returneras till kunden. Debitering sker för fraktkostnad samt tid för felsökning. Ej defekta varor skall returneras i omärkt originalförpackning och i originalskick inkl. originaltillbehör. Förpackningen ska vara hel och alla originaltillbehör skall bifogas. Hanteringsavgift för retur dras av från en eventuell kreditfaktura. Denna avgift uppgår till 25% av produktens pris, dock minst 150 kr. Ingen returrätt gäller för personifierade / anpassade produkter.