Moduler

Uppgradera CavVisit Besökssystem med någon av dess insticksmoduler för en lösning som passar ert företags ändamål. Modulerna implementeras i CavVisits programvara och går att integrera med befintliga passersystem.

ID-kortskiosk PS100

ID-kortsmodul

Komplett hantering av personalens ID-kort. Med ID-kortsmodulen hanterar du enkelt ert företags ID-kort, från fotografering och personuppgifter till programmering av korten så att de fungerar i ert befintliga passersystem.

Installationsexempel QR-key

QR-key

Besökare öppnar dörren/dörrar med en QR-kod på mobilen. QR-key är en slimmad lösning för företag, företagsbyar och företagslandskap utan reception.